El Punt PAE (Punt d'Atenció a l'Emprenedor) facilita la creació de noves empreses, oferint assessorament i gestió en els tràmits de constitució i inici d'activitat empresarial.

Per a qui?

Per a qui?

Aquest servei està destinat a emprenedors i empresaris que volen iniciar una activitat empresarial o autònoma a Espanya, oferint suport durant els primers passos.

Per a què?

Per a què?

El Punt PAE de la Cambra de Comerç de Tàrrega ajuda a simplificar el procés de creació d'una empresa, incloent l’assessorament en aspectes legals en la creació de l’empresa, en ajuts i subvencions, en executar un Pla d’empresa així com el Pla econòmic i financer, fins a la gestió de la documentació necessària per a la seva formalització i posta en marxa.

Requisits

Requisits

Els emprenedors han de sol·licitar una cita per sol·licitar l’assessorament. Durant la visita, rebran informació sobre els passos a seguir, els requisits legals i fiscals, i suport en l’execució dels tràmits necessaris, com la inscripció al Registre Mercantil i l'alta en Hisenda.

Vols sol·licitar una cita amb el Punt PAE?No trobes el que busques? Necessites més informació?

Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem de tot allò que necessitis.

Section Begin

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades per Vostè passaran a integrar-se en un fitxer titularitat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega, mantenint-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega presumeix que les dades introduïdes per Vostè són correctes, exactes i veraces, en cas contrari Vostè serà el responsable de la inexactitud de les mateixes. La finalitat de la recollida d’aquestes dades és l’organització de les activitats i esdeveniments en els que pugui participar en condició de soci, sent la Cambra la única destinatària d’aquestes dades. Tanmateix, les dades facilitades poden ser emprades per tal de poder proporcionar-li informació referent als serveis que resultin ser del seu interès per correu electrònic o postal per part de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega, Ref. Protecció de Dades, a l’adreça Plaça Major, 4, 25300 Tàrrega (Lleida) o mitjançant correu electrònic a tarrega@cambratarrega.org.