Des de la Cambra de Comerç de Tàrrega, en col·laboració amb Cámara de España, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu, ajudem a les empreses a participar en els programes de FP Dual. Oferim assessorament en la gestió administrativa i documental dels acords de FP Dual, formació als tutors de les empreses i accions de sensibilització i promoció de la FP Dual.

La Formació Professional Dual és una modalitat de formació professional que combina la formació en un centre educatiu amb la formació a una empresa. Millor qualificació dels participants i una implicació més activa de l’empresa en el procés formatiu de l’alumnat.

Formación Profesional Dual en la Empresa
Per a qui?

Per a qui?

Al teixit empresarial de la demarcació de la Cambra de Comerç de Tàrrega i a l’alumnat de FP DUAL.

Per a què?

Per a què?

Les empreses juguen un paper clau en la formació dels estudiants, oferint-los una oportunitat per aprendre en un entorn laboral real, adquirir competències i habilitats professionals, i conèixer les demandes del mercat laboral.

La formació professional en dual és un model formatiu orientat a “Guanyar – Guanyar”.

L’empresa capta talent i el forma seguint la seva cultura i les seves necessitats a un cost molt competitiu.

Beneficis que obté l’empresa:

 • Accés a persones qualificades i amb coneixements actualitzats.
 • Millora de la productivitat i eficiència de l’empresa.
 • Oportunitat per conèixer els futurs professionals i identificar talent jove per incorporar-lo a la plantilla.
 • Creació de sinergies entre l’empresa i el centre educatiu.
 • Adopció de la cultura de l’empresa per part de l’alumne per a futura incorporació laboral.
 • Assegures les contractacions amb les millors garanties.
 • Es reconeix la teva funció com a agent formatiu.
 • Apropament de les Pimes amb els centres educatius.
 • Afavoreix l’actualització contínua i l’adequació del sistema educatiu.

Beneficis que obté l’alumne:

 • Adquireix una experiència professional de valor en el mercat de treball.
 • Orienta els seus estudis sobre els requisits de la realitat empresarial.
 • Aconsegueix una major motivació per seguir formant-se.
 • Integrar-se progressivament en les responsabilitats de l’empresa.
 • Incorporar-se al mercat de treball en les millors condicions.
Requisits

Requisits

Per inscriure s en un curs, cal revisar l'oferta formativa disponible i seleccionar el curs que més s'adapta a les necessitats personals o professionals. Els estudiants han de complir amb els requisits acadèmics per a la seva inscripció en programes de FP Dual i demostrar interès i motivació per a l'aprenentatge pràctic.

Formació Professional Dual
Veure catàleg