El Llistat d'Empreses és un cens detallat de totes les empreses de la comarca de l'Urgell, inscrites en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), oferint una visió completa del teixit empresarial de la zona.

Per a qui?

Per a qui?

Aquest servei és ideal per a empresaris, inversors, analistes de mercat i qualsevol professional interessat en conèixer l'ecosistema empresarial de l'Urgell, incloent sectors i magnituds d'empreses.

Per a què?

Per a què?

El llistat serveix com a eina per a la identificació d'oportunitats de negoci, anàlisi de mercat, recerca de possibles socis o competidors, i per a una millor comprensió de l'entorn empresarial local.

Requisits

Requisits

Per accedir al llistat, els interessats han de completar el següent formulari per sol·licitar-lo directament a la Cambra de Comerç de Tàrrega. El llistat inclou informació com el nom de l'empresa, sector d'activitat, mida i altres dades rellevants, actualitzades regularment.

Cost mínim per llistat: 10,00€

Cost mínim per registre: 0,15€

Tramitació

Omple el següent formulari per sol·licitar el llistat d’empreses.

Section Begin

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades per Vostè passaran a integrar-se en un fitxer titularitat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega, mantenint-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega presumeix que les dades introduïdes per Vostè són correctes, exactes i veraces, en cas contrari Vostè serà el responsable de la inexactitud de les mateixes. La finalitat de la recollida d’aquestes dades és l’organització de les activitats i esdeveniments en els que pugui participar en condició de soci, sent la Cambra la única destinatària d’aquestes dades. Tanmateix, les dades facilitades poden ser emprades per tal de poder proporcionar-li informació referent als serveis que resultin ser del seu interès per correu electrònic o postal per part de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega, Ref. Protecció de Dades, a l’adreça Plaça Major, 4, 25300 Tàrrega (Lleida) o mitjançant correu electrònic a tarrega@cambratarrega.org.