Els Certificats d'Origen són documents oficials que acrediten l'origen geogràfic dels productes. Són essencials per a operacions de comerç internacional, oferint accés a certes preferències aranzelàries.

Per a qui?

Per a qui?

Aquest servei va dirigit a empreses exportadores que necessiten acreditar l'origen de les seves mercaderies per complir amb requisits de mercats internacionals o per aprofitar acords comercials.

Per a què?

Per a què?

Els Certificats d'Origen són claus per a l'exportació, permetent a les empreses beneficiar-se de tractaments aranzelaris preferencials en certes destinacions i donar confiança als seus compradors internacionals sobre la qualitat i procedència dels productes.

Requisits

Requisits

Per obtenir un Certificat d'Origen, l'empresa ha de presentar la documentació que demostri l'origen dels seus productes. Això pot incloure la naturalesa de la mercaderia, detalls de fabricació, procedència de materials i altres evidències.

El Certificat d’Origen ha d’haver estat expedit per una autoritat o organisme que ofereixi les garanties necessàries i estigui degudament facultat per això en el seu país en el qual s'expedeix el certificat.

Preu: 46,00€

Tràmits

Tràmits

El procés es realitza a través de la Cambra, qui verifica i emet el certificat a sol·licitud de l’interessat.

Per a la seva tramitació l'exportador ha d'aportar la prova documental que la mercaderia que es detalla ha estat produïda o manufacturada en el país que s'esmenta. També, per la seva tramitació a la Cambra ha de disposar del registre de signatures corresponent.

No trobes el que busques? Necessites més informació?

Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem de tot allò que necessitis.

section_begin

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades per Vostè passaran a integrar-se en un fitxer titularitat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega, mantenint-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega presumeix que les dades introduïdes per Vostè són correctes, exactes i veraces, en cas contrari Vostè serà el responsable de la inexactitud de les mateixes. La finalitat de la recollida d’aquestes dades és l’organització de les activitats i esdeveniments en els que pugui participar en condició de soci, sent la Cambra la única destinatària d’aquestes dades. Tanmateix, les dades facilitades poden ser emprades per tal de poder proporcionar-li informació referent als serveis que resultin ser del seu interès per correu electrònic o postal per part de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega, Ref. Protecció de Dades, a l’adreça Plaça Major, 4, 25300 Tàrrega (Lleida) o mitjançant correu electrònic a tarrega@cambratarrega.org.