La Verificació de Denominació Social Gratuïta és un servei que permet comprovar la disponibilitat i singularitat del nom desitjat per a una nova empresa, essencial en el procés de creació.

Per a qui?

Per a qui?

Aquest servei s'adreça a emprenedors i empresaris en el procés de constitució d'una empresa, que necessiten assegurar-se que el nom escollit no està ja registrat.

Per a què?

Per a què?

Evita conflictes legals i confusions en el mercat assegurant que el nom de la nova empresa és únic i no s'usa per cap altra entitat, facilitant un inici clar i distintiu en el món empresarial.
 

Requisits

Requisits

Els emprenedors han de proporcionar el nom proposat per a la seva empresa.

No trobes el que busques? Necessites més informació?

Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem de tot allò que necessitis.

section_begin

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades per Vostè passaran a integrar-se en un fitxer titularitat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega, mantenint-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega presumeix que les dades introduïdes per Vostè són correctes, exactes i veraces, en cas contrari Vostè serà el responsable de la inexactitud de les mateixes. La finalitat de la recollida d’aquestes dades és l’organització de les activitats i esdeveniments en els que pugui participar en condició de soci, sent la Cambra la única destinatària d’aquestes dades. Tanmateix, les dades facilitades poden ser emprades per tal de poder proporcionar-li informació referent als serveis que resultin ser del seu interès per correu electrònic o postal per part de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega, Ref. Protecció de Dades, a l’adreça Plaça Major, 4, 25300 Tàrrega (Lleida) o mitjançant correu electrònic a tarrega@cambratarrega.org.