SERVEI DE CREACIÓ D'EMPRESA

El servei de creació d'empreses ofereix als nous emprenedors un assessorament personalitzat per desenvolupar la seva idea de negoci en el mercat empresarial.

El servei ofereix assessorament en:

Aspectes legals en la creació d'empresa.

Quines són les diferents formes per constituir l'empresa i quines són les més adients per a la idea de negoci en concret.

Ajuts i subvencions.

A quins ajuts i subvencions es pot accedir com a emprenedor. Guia i informació de tràmits

El Pla d'empresa

Eina de reflexió entorn a la idea del negoci. Descripció detallada del producte o servei que s'oferirà, marc de clients i competència, pla comercial i de marketing, assessorament de quins són els aspectes a perfilar del projecte.

El pla econòmic i financer

Elaboració d'una simulació de 3 anys del negoci per definir aspectes econòmics abans de la posada en funcionament, inversions i comptes de resultats del projecte.

Linies de finançament

Quines són les linies de finançament a les quals es pot accedir com a emprenedor per desenvolupar la idea de negoci. 

Aquesta línia de treball està vinculada al Programa Catalunya Empren.