La Cambra forma part de diferents organismes, tant nacionals com internacionals, que agrupen les diferents Cambres de Comerç, institucions i associacions per tal de defensar interessos de les empreses.

Consell de Cambres de Catalunya
La Cambra de Comerç de Tàrrega, juntament amb la resta de Cambres catalanes, forma part del Consell General de Cambres de Catalunya.
Visitar web: www.cambrescat.es

Consejo Superior de Cámaras
A l'estat espanyol, el Consejo Superior de Cámaras representa les 85 Cambres espanyoles. El Consejo coordina les actuacions de les cambres i fomenta la relació.
Visitar web: www.camaras.org

ASCAME
Asamblea de Cámaras de Comercio del Mediterraneo
Associació de les Cambres de Comerç de l'àrea mediterranea.
Visitar web: www.ascame.org

Eurochambres
Associació de mes de 1.500 cambres de comerç de 36 països europeus.
Visitar web: www.eurochambres.be

AICO
Asociacion Iberoamericana de Cámaras de Comercio
Representa a més de 400 cambres de comerç de parla hispana i portuguesa.
Visitar web: www.aico.org

ICC
Internacional Chamber of Commerce
Cambra de Comerç Internacional que agrupa a les cambres d'arreu del món..
Visitar web: www.iccwbo.org