La cambra es una institució representativa, independent i eficient, que garanteix la promoció de l'activitat econòmica i empresarial i el desenvolupament sostenible del territori.                       

Actualment la corporació ofereix serveis de suport a la tasca empresarial i vetlla pels interessos de les empreses davant de les administracions públiques. A més treballa sempre amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del capital humà, a la internacionalització de les empreses i al foment de la societat de la informació.

Entre els objectius de la Cambra destaquen:

 • Promoció  de l'activitat econòmica
 • Defensa dels interessos generals de les empreses
 • Estudiar i analitzar la realitat econòmica i territorial
 • Internacionalitzar a les empreses
 • Informar i assessorar a les empreses
 • Serveis del comerç i el turisme
 • Innovar i promoure nous serveis
 • Formar gent d'empresa
 • Estar en comunicació constant amb les empreses
 • Ser un punt de trobada de les empreses

Les actuacions de la Cambra s'adeqüen al que disposen les normes fonamentals següents:

 • Llei 4/2014, d' 1 d'abril, bàsica de les Cambres Of. de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
 • Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell general de Cambres
 • Reial decret llei 13/2010
 • Llei 2/2011, de 4 de març d'economia sostenible