Missió Grècia, Macedònia i Albània
Grècia, Macedònia i Albània
Cambra de Comerç de Girona
Presencial
iCal
Oferim contactes amb clients potencials, distribuïdors, socis comercials, agents o proveïdors segons els perfils sol·licitats per l’empresa.
  • Quota de participació: 450 € (+IVA)
  • Agendes personalitzades: 800€ (+IVA) un país + 400€ (+IVA) per país addicional.
  • Data límit d’inscripció: 13/03/2.024
  • Places limitades

Què us oferim?

  • Primera valoració de les possibilitats dels vostres productes o serveis per país abans de realitzar la inscripció a la missió i reunió prèvia amb el/la director/a de la missió i el/la col·laborador/a destí.
  • Agenda individualitzada d’entrevistes elaborada pels nostres col·laboradors a destí, contrastats pel Consell de Cambres de Catalunya.
  • Seguiment post missió amb una reunió amb el/la director/a de la missió i el/la col·laborador/a a destí amb l’objectiu de seguir en contacte amb els clients potencials contactats.
Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya, PAI 2024, i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu
Més informació