PRIMERES PASSES DE LA PIME EXPORTADORA

Et proporcionem informació bàsica per a internacionalitzar la teva empresa

Ets una pime que...

 • Vols sortir a l'exterior i no saps com?
 • Vols augmentar les teves vendes diversificant els teus mercats?
 • Creus que la internacionalització és la via per créixer però et falta una guia per començar?

 

Apunta't a una sessió d'iniciació d'una hora gratuïta

Temari:

 • Primeres reflexions abans de sortir a l'exterior, per què i com
 • El meu servei / producte és exportable?
 • He de seguir el mateix model de negoci que en el mercat nacional? Com m'adapto?
 • Com promociono la meva empresa al mercat de destí? Quins aspectes valoren els meus clients?
 • El departament internacional d'una pime: principals funcions
 • Finançament del departament internacional
 • Com et podem ajudar?

 

Sessió gratuïta prèvia inscripció a areig@cambratarrega.com

 

EMPRESA EXPORTA

La internacionalització empresarial és el principal camí de la pime per a créixer i diversificar mercats. El procés és llarg i a vegades desconegut. A més, sovint les pimes no disposen dels recursos humans necessaris o no poden invertir en la creació d'un departament d'internacional intern. És en aquest sentit que la Cambra de Tàrrega, ofereix un servei adaptat a les necessitats de la teva empresa

Presentem el primer programa d'iniciació focalitzat a la venda internacional dels teus productes.
Empresa Exporta és un programa pensat per a empreses no exportadores habituals per augmentar vendes als mercats internacionals.

De què consta?

Fase 1

Anàlisi de l'empresa per determinar els objectius i instruments d'internacionalització.

 • 1 sessió d'un expert sènior en anàlisi i diagnòstic d'internacionalització empresarial
 • Elaboració d'un informe personalitzat i recomanacions finals per a la internacionalització de l'empresa
 • 1 sessió presencial a l'empresa de presentació dels resultats i comentaris

Fase 2

Es defineix el pla de promoció internacional a mida per a la teva empresa i per als teus productes/serveis. Això inclou:

 • Selecció i priorització de mercats objectiu en funcíó del perfil de la teva empresa
 • Definició de l'estratègia d'entrada en aquests mercats
 • Disseny i preparació de díptics o altres elements de màrqueting en l'idioma corresponent
 • Definició de calendari i pressupost d'activitats
 • Preparació de la base de dades de possibles clients
 • Primeres accions comercials de venda

 

Durada de l'acció

Les fases 1 i 2 es duen a terme durant 3 mesos. Posteriorment pot demanar la continuitat de l'acció comercial.

Cost de l'acció

600 euros (IVA no inclòs). El cost d'aquest programa és de 2.600 euros, dels quals el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya aporta la quantitat de 2.000 euros.

Més informació
Places limitades. Per sol·licitar una reunió pots contactar amb Antònia Reig, areig@cambratarrega.com

Vols vendre a nous mercats?

Servei d'Agendes Personalitzades.

Ets una Pme que....

 • Vols consolidar o ampliar els teus contactes internacionals?
 • Tens problemes per accedir a determinats països?
 • Vols fer la primera prospecció de mercat i contrastar in situ el potencial que la seva empresa té en aquest mercat?

Contracta el servei d'agendes personalitzades i comptaràs amb:

 • Un servei a mida i ràpid d'aconseguir contactes en mercats exteriors que millor s'adapti a les necessitats de la teva empresa: clients, agents, distribuïdors, proveïdors, socis, etc
 • Suport tècnic per part del tècnic de la Cambra i de l'assessor en destí
 • Informació de primera mà del mercat
 • Servei complementari d'acompanyament a les reunions programades

Activitats que es duran a terme:

 • Reunió d'identificació de les necessitats i elaboració d'un diagnòstic preliminar
 • identificació i recerca dels possibles clients i elaboració de la base de dades dels contactes que més s'asequen al perfil buscat per l'empresa
 • Presentació de l'empresa als clients i/o agents potencials
 • Seguiment dels contactes i tancament de l'agenda en les dates establertes

Avantatges que te per l'empresa:

 • Assessorament especialitzat, personalitzat i ajustat a les vostres necessitats
 • Reducció del temps i cost a la gestió del departament d'exportació
 • Organització del viatges en les dades escollides per vosaltres rebent tot el suport
 • Ajuda en destí del col.laborador

Cost:

Segons pressupot

Més informació:

Tel. 973.314.327 Antonia Reig o be areig@cambratarrega.com

AGENTS COMERCIALS I DISTRIBUÏDORS A L'ESTRANGER

Sovint resulta difícil per les empreses trobar agents comercials o distribuïdors competents que s'encarreguin de la gestió comercial dels seus productes. El procés de selecció es laboriós i la localització de professionals qualificats queda dificultada moltes vegades per la manca d'informació sobre els mateixos.

La Cambra té entre els seus principals objectius potenciar la presència de les empreses en el mercats exteriors i ajudar-les a superar les barreres i dificultats que puguin sorgir en el camí cap a l'exportació.

Que us oferim:

 Us oferim impulsar la vostra presència en els mercats exteriors ajudant-vos a localitzar l'agent comercial o distribuïdor que millor s'adeqüi a les vostres necessitats i objectius.

Us assessorem també, sobre la conveniència d'utilitzar un agent comercial o un distribuïdor segons les característiques del país o l'estratègia que la vostra empresa desitgi per comercialitzar els vostres productes o serveis.

Abordem un ampli ventall de països entre els quals destaquem especialment el territori europeu, els EUA, el magreb i Àsia.

Funcionament del Servei:

 • El primer pas consisteix en la realització d'una entrevista en la qual determinen les necessitats de l'empresa client i s'ofereix si es desitja, assessorament sobre la figura comercial més adequada.
 • S'elabora el perfil del candidat i s'inicia la recerca utilitzant les fonts més adequades per cada cas.
 • Un cop finalitzat el procés de recerca, es presenta l'informe de candidats  o empreses preseleccionades i es detalla informació al respecte
 • L'empresa realitza les entrevistes i escull el candidat

 

A qui ens dirigim:

 • Empreses exportadores o empreses que vulguin iniciar aquesta activitat

 

Mes informacio: Tel. 973.314.327 Antònia Reig o bé areig@cambratarrega.com

Assessorament en Comerç Internacional

Sovint  les empreses que esteu treballant en els mercats exteriors us trobeu amb qüestions d’operativa, administratives, fiscals i contractuals que requereixen l’assessorament de professionals especialitzats en comerç internacional.

La Cambra amb la seva vocació d’impulsar la internacionalització de les empreses, posa a la vostra disposició totes les respostes a aquestes qüestions mitjançant els seus advocats especialitzats en comerç internacional.

Oferim suport en tot allò que fa referència a l’operativa relaciona en comerç exterior.

Requisits per exportar a un país

- Determinació de la partida aranzelària

- Determinació dels aranzels , taxes, i impostos aplicables a la importació de la mercaderia d’un país

- Determinació  de la documentació necessària per tramitar l’exportació

- Procediments duaners

  Consultes de contractació internacional

- Interpretació de clàusules contractuals (en contractes d’agència comercial, distribució, compravenda  confidencialitat, llicència de fabricació i de marca, etc)

- Revisió de contractes

- Elaboració de contractes

Fiscalitat Internacional

- Estudi impositiu per la venda de mercaderies o prestació de serveis a l’exterior

- Estudi impositiu de la compra de mercaderies o la demanda de serveis a l’exterior

- Estudi impositiu per la implantació a l’exterior i la repatriació de dividends

Inversió a l’exterior

- Estudi sobre la implantació a l’exterior

- Gestió de la implantació a l’exterior ( constitució de societats, recerca de personal, realització de tràmits  necessaris per l’inici de l’activitat, declaració d’inversions a l’exterior

- Tramitació d’ajudes per la implementació a l’exterior.

Reclamacions extrajudicials, judicials i d’arbitratge

- Reclamació d’impagats a l’exterior

- Reclamacions de qualitat amb proveïdors estrangers.

- Interposició i seguiment fins a la seva finalització de procediments judicials o arbitrals

- Execució de sentències judicials o de laudes arbitrals.

             Contacte

             Àrea d’informació de la Cambra

             Tel. 973.314.327

             Mail areig@cambratarrega.com

Pla d'Acompanyament Individual (PAI)

Ets una empresa que....

 • Vols ampliar la teva base de clients internacionals i augmentar la teva facturació?
 • Vols implantar-te en un mercat internacional i necessites orientació sobre la legislació laboral, mercantil i/o fiscal, creació de plantes industrials, etc, dels països de destí?
 • Necessites conèixer l'aranzel que graba el teu producte o identificar l'origen de les mercaderies?Tens dubtes sobre comerç internacional i necessites una atenció especialitzada?

Contracta el pla d'acompanyament individual i comptaràs amb:

 • Assessorament qualificat i adaptat a la teva empresa que t'ajudarà i orientarà a les diferents fases del procés d'internacional
 • Servei a mida que s'adapta a les necessitats de cada empresa
 • Assistència en tot el procés d'un tècnic especialitzat en els mercats escollits i una xarxa de col.laboradors en destí homologats per la Cambra i especialitzats en diferents sectors

Activitats que es duran a terme:

 • Reunió d'identificació de les necessitats amb l'empresa
 • Preparació de l'empresa: diagnosi empresarial amb un informe personalitzat, amb l'estratègia internacional i itinerari d'actuacions
 • Anàlisi de mercat: segmentació i selecció de mercats i adaptació de productes
 • Recolzament comercial a través d'agendes personalitzades en destí, outsorcing comercial, suport i optimització d'assistències a fires, llistat de potencials clients, recerca de proveïdors
 • Suport en la implantació productiva / comercial a l'exterior
 • Altres serveis com orientació en com presentar reclamacions, assessoria en temes legals, tributaris i logístics, classificació aranzelària, etc

Quins avantatges té per a l'empresa:

 • Assessorament especialitzat, personalitzat i ajustat a les vostres necessitats
 • Reducció del temps i cost a la gestió del departament d'exportació
 • Inici del servei quan l'empresa decideix

Cost
Segons pressupost

Més informació
Per telèfon al 973 314.327 o bé al correu electrònic areig@cambratarrega.com

 

SERVEI DE RECUPERACIÓ DE L'IVA PAGAR A L'ESTRANGER

Objectiu:

 Facilitar a les empreses la recuperació de l'IVA a l'estranger.


Descripció:

La Cambra tramita la recuperació de l'IVA a tots els països de la Unió Europea i a tots aquells que tenen conveni de reciprocitat amb Espanya.

Els conceptes recuperables van en funció del país, però en termes generals són:

 • Fires i Congressos
 • Serveis de transports
 • Serveis de Consultoria
 • Hotels i Restaurants
 • Traductors i Intèrprets
 • Lloguer de vehicles
 • Honoraris advocats

Destinataris:

Empreses que hagin pagat factures als esmentats països en conceptes recuperables


Metodologia:

La Cambra sol.licita en nom de l'empresa el retorn de l'IVA, a les administracions d'hisenda pertinents, alhora que fa seguiment dels expedients i emet recursos si s'escau


Requisits:

 • Disposar de les factures i comprovants de pagament
 • Apodereu a la Cambra perquè actuï en nom de l'empresa per aquest tràmit

Termini:

La sol.licitud a les Hisendes es fa durant el primer semestre de l'any i es presenten les factures de l'any fiscal anterior.

El termini de presentació de documentació a la Cambra finalitza el mes de juliol.


Preu:

Percentatge sobre l'import de l'IVA efectivament recuperat.

Contacte:

Tel. 973.314.327 Antònia Reig o be mail areig@cambratarrega.com

 

 

Viatge d'Acció Comercial

 
Objectiu
Obtenir una radiografia de mercat i analitzar les oportunitats de negoci reals in situ.
Conèixer la realitat i mentalitat dels empresaris locals d'acord amb l'objectiu empresarial de cada empresa participant.
 

Descripció
Viatge de prospecció d'un grup d'empreses als mercats objectiu, que inclou una agenda individualitzada de contactes empresarials i una sèrie d'activitats per intercanviar experiències amb empreses i organismes locals i detectar noves oportunitats de negoci.

Destinataris
Empreses que vulguin obrir mercat a l'exterior, buscar nous proveïdors, socis comercials, distribuïdors o clients finals.

Requisits
Obert a qualsevol tipus d'empresa, previ filtre de les oportunitats reals al país de destí. 

Més informació
Per telèfon al 973 314.327 o be al mail areig@cambratarrega.com