El segell Comerç de Confiança acredita que l'establiment comercial ha elaborat, amb els ajustaments exigits pel seu sector d'activitat, un protocol i guia de bones pràctiques conforme amb el Protocol i Guia de Bones Pràctiques dirigides a l'Activitat Comercial a Establiments Físics i no Sedentaris, publicat per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i que han sigut validades i aprovades pel Ministeri de Sanitat.
 

Avantantges per l'empresa

 • Disposar d'una acreditació reconeguda que permet reforçar la relació comercial i de confiança amb els clients.

 • Garantir la imatge de negoci adaptat als nous requeriments comercials durant la desescalada i l'etapa post-covid.

 • Visualitzar que l'establiment adherit vetlla per la seguretat, salut i prevenció tant dels treballadors com dels clients.

Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol comerç al detall inclòs al CNAE 47

Com es sol·licita?

 Per correu electrònic adjuntant el formulari de sol·licitud que la Cambra posa a disposició del interessats a mjgrau@cambratarrega.org

Termini d'emissió

Des de la recepció de tota la documentació (formulari de sol·licitud, documentació obligatòria i justificant de pagament) el termini d'emissió és de dos dies hàbils, no computant els dissabtes.

Validesa

Un any des de la data d'emissió.


Documentació


Manual de l'empresa sol.licitant
Protocol i guia de bones pràctiques pel comerç
Reglament d'ús del segell de confiança
Formulari de sol·licitud
Declaració responsable

Preu

Emissió del certificat: 50€ + IVA.
Identificador (segell adhesiu): 7€ + IVA cada un.
La quantitat d'identificadors requerits els indicarà l'empresa a la sol·licitud.

Diagnosi Punt de Venda:

Un tècnic especialista realitzarà una profunda anàlisi de diferents aspectes del vostre comerç, i identificarà els punts forts i febles en set àrees clau de negoci. Sobre la base d'aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l'establiment comercial.

A través de la diagnosi s'aconsegueix

 • Una proposta de millora competitiva, centrada en la gestió del punt de venda
 • Orientació a una gestió proactiva del comerç
 • Suport concret en el propi negoci i en com treure més profit al local comercial
 • Posar en valor capacitats i recursos ja existents
 • Facilitar informació sobre com aplicar al negoci noves tècniques de marketing, comunicació i aparadorisme

Destinataris:

Autonoms, microempreses i pimes del sector comercial detallista que comptin almenys amb un establiment o punt de venda físic. no importa a quin subsector pertanyi o quins tipus de productes vengui.

Metodologia:

El procediment consisteix en l'assessorament personalitzat a través de la presa de dades per part d'un tècnic de la cambra que realitzarà dues o tres visites al teu comerç. El consultor sol.licitarà  la informació addicional que necessiti per completar el diagnòstic. Com a resultat del treball, el tècnic fara entrega d'un informe complert amb els resultats de la diagnòsi y les propostes a fer.

El DPV, centra en la seva valoració set aspectes claus en la gestió del punt de venda:

 • Caraterístiques generals del comerç
 • Entorn comercial i factors d'atraccció comercial
 • Imatge interna de l'establiment comercial
 • Gestió del Punt de Venta 
 • Marketing i comunicació
 • Política comercial y gestió financera.

Mes informació: Tel. 973.314.327 o be mjgrau@cambratarrega.com

 

 

 

 

 

 

 

 

RETAIL TOUR 

Una experiència per innovar i consolidar el teu negoci.

Un recorregut per les principals ciutats comercials per conèixer les noves estratègies en el món de retail i com s'adapten a les exigències del consumidor actual.

Comptaràs amb el suport tècnic d'especialistes em retail, que t'ajudaran a detectar nous conceptes comercials.

Retail Tour, un programa a la vostra "mida"

Us oferim la possibilitat d'organitzar-vos un Retail Tour a Paris, Nova York, Londres, Berlin Toquio o Barcelona a la mida de les vostres necessitats.

Demaneu-nos pressupost

Més Inforformació

Tel. 973.314.327  Chus Grau o be mjgrau@cambratarrega.com

 

Si ets un emprenedor, autonom, microempresa o pime dels sector del comerç minorista amb establiment comercial o punt de venda físic, t'oferim un conjunt de productes gratuïts dirigits a facilitar la innovació, la consolidació i la viabilitat del teu negoci.

Tallers de Começ

Podràs reflexionar i analitzar d'una manera pràctica aspectes que incideixen en el futur del teu negoci, i contribuir així a millora el posicionament del teu comerç

PENDENT DE PROGRAMACIÓ

Mes Informació

Tel. 973.314.327 o be mjgrau@cambratarrega.com

Aquests programes s'inclouen dins del Pla Integral de Suport a la Competitivitat del Comerç Minorista de la Secretaria de Estat de Comerç del Ministeri de Economia i Competitivitat

 

 

Normativa del Comerç

Recull de la normativa bàsica pel desenvolupament de les activitats dels sectors del Comerç

 Normativa