QUADERN ATA

És un  document d'admissió temporal de mercaderies que permet a qualsevol mercaderia pugui viatjar foras de les seves fronteres i posteriorment tornar-les al seu punt de partida. El quadern ATA és la forma més ràpida i econòmica de fer els tràmits aduaners.

Simplifica la documentació en les exportacions temporals

Què és?

Es un document d'damissió temporal de mercaderies, vàlid als països de la cadena ATA, que permet que qualsevol mercaderia, pugui viatjar fora de les seves fronteres i posteriorment tornar al seu punt de partida en el termini màxim d'un any.

Avantatges

 • Simplifica el trasllat de les seves mercaderies mitjançant un únic document
 • Estalvia tots els costos que suposaria fer un despatx aduaner
 • Subtitueix els documents nacionals d'exportació i d'importació temporal
 • Viatga en un gran nombre de països amb el mateix document
 • Les teves mercaderies podran ser:
  • Exposades en Fires i exposicions
  • Presentades com a mostres comercials per representants
  • utilitzades per realitzar treballs o serveis professionals: premsa, ràdio, televisió, instal.lacions tècniques, teatre etc.

 

Formulari de sol.licitud:  

sol.licitud Quadern ATA