Certificat de Lliure Venda

La Cambra de Comerç de Tàrrega, emet certificats de lliure venda a les empreses de la seva demarcació.

Aquest certificat acredita que determinats productes són de lliure venda ene le mercat espanyol, de conformitat amb les disposicions vigents en el país d'origen del mateix.

Normalment es sol.licita aquest certificat per exportat productes químics, cosmètics, farmacèutics, biològics i alimentaris.

Com obtenir-lo?

Cal fer la sol.licitud per escrit.

Pots emplenar el model que facilita la Cambra:

Model 

Documentació a presentar adjunta a la sol.licitud

  • Certificat de productes cosmètics:  comunicat de posada en el mercat d'un producte cosmètic.
  • Certificat de productes alimentaris: registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) o l'autorització de fabricació del Ministeri de Sanitat i Consum
  • Certificat d'altres productes: Autorització de fabricació del producte de l'organisme pertinent

Si els vostres productes no necessiten cap autorització, adjunteu un certificat, signat per un càrrec directiu de la vostra empresa, indicant que els productes detallats en la sol.licitud compleixen les normatives vigents i són de lliure venda a Espanya.

En determinats casos, la cambra port sol.licitar documentació addicional per emetre la certificació.

Podeu fer arribar la sol.licitud  a areig@cambratarrega.com