El programa PICE, es un progrma impulsat per les Cambres de Comerç i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, per afavorir la inserció laboral dels joves menors de 29 anys i que es troben a l'atur, i no reben  cap tipus de formació.

Així la Cambra, facilita la inserció laboral de joves entre 16 i 29 anys, que estiguin disposats no tan sols a formar-se, sinó també a rebre una qualificació professional  que el capaciti i faciliti la seva corporació al mercat de treball.

Els joves que vulguin inscriure's al PICE poden adreçar-se directament a la Cambra o bé informar-se'n  al web www-empleoygarantiajuvenil.es. A partir d'aquest moment un orientador laboral es farà càrrec de la seva formació qualificació i inserció. L'orientador analitzarà les seves competències, interessos i grau de qualificació i elaborarà un perfil professional, derivant-lo posteriorment a una de les branques que composen l'itinerari formatiu del programa.

Al mateix temps, en le marc d'aquest programa, posem a disposició de les empreses ajudes directes a la contractació d'aquests joves que prèviament hauran rebut formació, i que són complementaries a les que ja ofereix el Ministeri. Aquestos són els eixos principals del Programa Integral de Qualificació i Ocupació que es desenvolupa simultaneament amb la resta de cambres de l'estat.

Ajudes empreses