EMPRESA EXPORTA

La internacionalització empresarial és el principal camí de la pime per a créixer i diversificar mercats. El procés és llarg i a vegades desconegut. A més, sovint les pimes no disposen dels recursos humans necessaris o no poden invertir en la creació d'un departament d'internacional intern. És en aquest sentit que la Cambra de Tàrrega, ofereix un servei adaptat a les necessitats de la teva empresa

Presentem el primer programa d'iniciació focalitzat a la venda internacional dels teus productes.
Empresa Exporta és un programa pensat per a empreses no exportadores habituals per augmentar vendes als mercats internacionals.

De què consta?

Fase 1

Anàlisi de l'empresa per determinar els objectius i instruments d'internacionalització.

  • 1 sessió d'un expert sènior en anàlisi i diagnòstic d'internacionalització empresarial
  • Elaboració d'un informe personalitzat i recomanacions finals per a la internacionalització de l'empresa
  • 1 sessió presencial a l'empresa de presentació dels resultats i comentaris

Fase 2

Es defineix el pla de promoció internacional a mida per a la teva empresa i per als teus productes/serveis. Això inclou:

  • Selecció i priorització de mercats objectiu en funcíó del perfil de la teva empresa
  • Definició de l'estratègia d'entrada en aquests mercats
  • Disseny i preparació de díptics o altres elements de màrqueting en l'idioma corresponent
  • Definició de calendari i pressupost d'activitats
  • Preparació de la base de dades de possibles clients
  • Primeres accions comercials de venda

 

Durada de l'acció

Les fases 1 i 2 es duen a terme durant 3 mesos. Posteriorment pot demanar la continuitat de l'acció comercial.

Cost de l'acció

600 euros (IVA no inclòs). El cost d'aquest programa és de 2.600 euros, dels quals el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya aporta la quantitat de 2.000 euros.

Més informació
Places limitades. Per sol·licitar una reunió pots contactar amb Antònia Reig, areig@cambratarrega.com