Diagnosi Punt de Venda:

Un tècnic especialista realitzarà una profunda anàlisi de diferents aspectes del vostre comerç, i identificarà els punts forts i febles en set àrees clau de negoci. Sobre la base d'aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l'establiment comercial.

A través de la diagnosi s'aconsegueix

 • Una proposta de millora competitiva, centrada en la gestió del punt de venda
 • Orientació a una gestió proactiva del comerç
 • Suport concret en el propi negoci i en com treure més profit al local comercial
 • Posar en valor capacitats i recursos ja existents
 • Facilitar informació sobre com aplicar al negoci noves tècniques de marketing, comunicació i aparadorisme

Destinataris:

Autonoms, microempreses i pimes del sector comercial detallista que comptin almenys amb un establiment o punt de venda físic. no importa a quin subsector pertanyi o quins tipus de productes vengui.

Metodologia:

El procediment consisteix en l'assessorament personalitzat a través de la presa de dades per part d'un tècnic de la cambra que realitzarà dues o tres visites al teu comerç. El consultor sol.licitarà  la informació addicional que necessiti per completar el diagnòstic. Com a resultat del treball, el tècnic fara entrega d'un informe complert amb els resultats de la diagnòsi y les propostes a fer.

El DPV, centra en la seva valoració set aspectes claus en la gestió del punt de venda:

 • Caraterístiques generals del comerç
 • Entorn comercial i factors d'atraccció comercial
 • Imatge interna de l'establiment comercial
 • Gestió del Punt de Venta 
 • Marketing i comunicació
 • Política comercial y gestió financera.

Mes informació: Tel. 973.314.327 o be mjgrau@cambratarrega.com