Generalitat de Catalunya

· Resolució EMC/843/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684).
· Ordre EMC/39/2020 del Departament d'Empresa i Coneixementde 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
· Resolució TSF/806/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).
· Ordre EMC/35/2020 del Departament d'Empresa i Coneixementd'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement.
· Informació sobre activitats de la indústria manufacturera considerades essencials
· Decret Llei 10/2020 de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.
· Acord GOV/53/2020 de 24 de març, d'atribució temporal de funcions de reforç administratiu i tècnic en l'àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a conseqüència de la pandèmia SARS-CoV-2.
· Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per coronavirus de la Generalitat de Catalunya (versions per mòbil, PDF i Word).
· Canal empresa (Atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front al COVID-19, assessorament i consell per a empreses i treballadors, ...).
· Inscripció al "Marketplace empresarial COVID-19 d'ACCIÓ (Un servei d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel coronavirus).
· Recomanacions d'higiene per a empreses alimentàries.
· Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic.
· Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus.
· Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments.
· Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
· Ajuts a l'activitat productiva i a l'ocupació
· Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus
· Canal oficial de la Generalitat de Catalunya d'informació sobre el coronavirus