Viatge d'Acció Comercial

 
Objectiu
Obtenir una radiografia de mercat i analitzar les oportunitats de negoci reals in situ.
Conèixer la realitat i mentalitat dels empresaris locals d'acord amb l'objectiu empresarial de cada empresa participant.
 

Descripció
Viatge de prospecció d'un grup d'empreses als mercats objectiu, que inclou una agenda individualitzada de contactes empresarials i una sèrie d'activitats per intercanviar experiències amb empreses i organismes locals i detectar noves oportunitats de negoci.

Destinataris
Empreses que vulguin obrir mercat a l'exterior, buscar nous proveïdors, socis comercials, distribuïdors o clients finals.

Requisits
Obert a qualsevol tipus d'empresa, previ filtre de les oportunitats reals al país de destí. 

Més informació
Per telèfon al 973 314.327 o be al mail areig@cambratarrega.com