SERVEI DE RECUPERACIÓ DE L'IVA PAGAR A L'ESTRANGER

Objectiu:

 Facilitar a les empreses la recuperació de l'IVA a l'estranger.


Descripció:

La Cambra tramita la recuperació de l'IVA a tots els països de la Unió Europea i a tots aquells que tenen conveni de reciprocitat amb Espanya.

Els conceptes recuperables van en funció del país, però en termes generals són:

  • Fires i Congressos
  • Serveis de transports
  • Serveis de Consultoria
  • Hotels i Restaurants
  • Traductors i Intèrprets
  • Lloguer de vehicles
  • Honoraris advocats

Destinataris:

Empreses que hagin pagat factures als esmentats països en conceptes recuperables


Metodologia:

La Cambra sol.licita en nom de l'empresa el retorn de l'IVA, a les administracions d'hisenda pertinents, alhora que fa seguiment dels expedients i emet recursos si s'escau


Requisits:

  • Disposar de les factures i comprovants de pagament
  • Apodereu a la Cambra perquè actuï en nom de l'empresa per aquest tràmit

Termini:

La sol.licitud a les Hisendes es fa durant el primer semestre de l'any i es presenten les factures de l'any fiscal anterior.

El termini de presentació de documentació a la Cambra finalitza el mes de juliol.


Preu:

Percentatge sobre l'import de l'IVA efectivament recuperat.

Contacte:

Tel. 973.314.327 Antònia Reig o be mail areig@cambratarrega.com