Pla d'Acompanyament Individual (PAI)

Ets una empresa que....

 • Vols ampliar la teva base de clients internacionals i augmentar la teva facturació?
 • Vols implantar-te en un mercat internacional i necessites orientació sobre la legislació laboral, mercantil i/o fiscal, creació de plantes industrials, etc, dels països de destí?
 • Necessites conèixer l'aranzel que graba el teu producte o identificar l'origen de les mercaderies?Tens dubtes sobre comerç internacional i necessites una atenció especialitzada?

Contracta el pla d'acompanyament individual i comptaràs amb:

 • Assessorament qualificat i adaptat a la teva empresa que t'ajudarà i orientarà a les diferents fases del procés d'internacional
 • Servei a mida que s'adapta a les necessitats de cada empresa
 • Assistència en tot el procés d'un tècnic especialitzat en els mercats escollits i una xarxa de col.laboradors en destí homologats per la Cambra i especialitzats en diferents sectors

Activitats que es duran a terme:

 • Reunió d'identificació de les necessitats amb l'empresa
 • Preparació de l'empresa: diagnosi empresarial amb un informe personalitzat, amb l'estratègia internacional i itinerari d'actuacions
 • Anàlisi de mercat: segmentació i selecció de mercats i adaptació de productes
 • Recolzament comercial a través d'agendes personalitzades en destí, outsorcing comercial, suport i optimització d'assistències a fires, llistat de potencials clients, recerca de proveïdors
 • Suport en la implantació productiva / comercial a l'exterior
 • Altres serveis com orientació en com presentar reclamacions, assessoria en temes legals, tributaris i logístics, classificació aranzelària, etc

Quins avantatges té per a l'empresa:

 • Assessorament especialitzat, personalitzat i ajustat a les vostres necessitats
 • Reducció del temps i cost a la gestió del departament d'exportació
 • Inici del servei quan l'empresa decideix

Cost
Segons pressupost

Més informació
Per telèfon al 973 314.327 o bé al correu electrònic areig@cambratarrega.com