AGENTS COMERCIALS I DISTRIBUÏDORS A L'ESTRANGER

Sovint resulta difícil per les empreses trobar agents comercials o distribuïdors competents que s'encarreguin de la gestió comercial dels seus productes. El procés de selecció es laboriós i la localització de professionals qualificats queda dificultada moltes vegades per la manca d'informació sobre els mateixos.

La Cambra té entre els seus principals objectius potenciar la presència de les empreses en el mercats exteriors i ajudar-les a superar les barreres i dificultats que puguin sorgir en el camí cap a l'exportació.

Que us oferim:

 Us oferim impulsar la vostra presència en els mercats exteriors ajudant-vos a localitzar l'agent comercial o distribuïdor que millor s'adeqüi a les vostres necessitats i objectius.

Us assessorem també, sobre la conveniència d'utilitzar un agent comercial o un distribuïdor segons les característiques del país o l'estratègia que la vostra empresa desitgi per comercialitzar els vostres productes o serveis.

Abordem un ampli ventall de països entre els quals destaquem especialment el territori europeu, els EUA, el magreb i Àsia.

Funcionament del Servei:

  • El primer pas consisteix en la realització d'una entrevista en la qual determinen les necessitats de l'empresa client i s'ofereix si es desitja, assessorament sobre la figura comercial més adequada.
  • S'elabora el perfil del candidat i s'inicia la recerca utilitzant les fonts més adequades per cada cas.
  • Un cop finalitzat el procés de recerca, es presenta l'informe de candidats  o empreses preseleccionades i es detalla informació al respecte
  • L'empresa realitza les entrevistes i escull el candidat

 

A qui ens dirigim:

  • Empreses exportadores o empreses que vulguin iniciar aquesta activitat

 

Mes informacio: Tel. 973.314.327 Antònia Reig o bé areig@cambratarrega.com