Registre de Patents i Marques

Amb aquest servei permet a les empreses conèixer la disponibilitat per la denominació dels signes distintius que vulgui sol.licitar per a la seva empresa, i la situació jurídica dels seus expedients..

Descripció

L'assessorament i la informació sobre la protecció jurídica dels títols de propietat industrial i la protecció de drets de la propietat intelectual. Totes les consultes compten amb l'assessorament tècnic d'agents de la propietat industrial perque pugui gestionar i tramitar qualsevol sol.licitud de titols de Propietat Industrial, per si s'escau poder registrar-lo en l'Oficina de Patents i marques, o bé qualsevol organisme i institució competent a nivell nacional o internacional.

  • Títols de Propietat Industrial
  • Invents industrials
  • Models de dibuixos industrials
  • Signes distintius de l'empresa (marca i nom comercial)

 

Avantatges del servei

La propietat industrial li dóna una série de drets que es confereixen al titular d'una marca o patent i li permeten protegir-se davant possibles fraus

És l'instrument imprescindible per protegir la imatge de la seva empresa, tant pel que fa als seus productes o serveis (marca) com per la seva activitat innovadora ( patent) i, al mateix temps també suposa una garantia per al consumidor.

Per més informació

Tel. 973.314.327 o be areig@cambratarrega.com