Programa d'Eficiència Energètica

Presentació

Per ser més competitives en l'escenari actual, les empreses han d 'encaminar el seu model de gestió cap a la millora de l'eficiència en tots els processos. Per aconseguir-ho, cal implantar una política basada en la millora continua i adoptar pràctiques que permetin maximitzar els beneficis i optimitzar les despeses.

En aquest context, les mesures d'eficiència energètica són un factor clar per esdevenir més competitius, amb un impacte important en la recuperació econòmica.

Amb l'objectiu de sensibilitzar a les empreses de la demarcació sobre la necessitat de millorar la competitivitat dels seus productes, processos i serveis a través de l'estalvi i racionalització en l'ús de l'energia des de la Cambra us oferim una linea de serveis orientats a donar-vos suport en la millora de l'eficiència energètica.

Que us oferim

Creem un Pla d'actuació per reduir costos energètics de la vostra empresa. Cadascun dels serveis que us oferim pot ser contractat de forma conjunta i independent. la Cambra us ajudaa decidir quins serveis s'adapten millor a les vostres necessitats.

 • Contractacio energètica.  La Cambra actua com a consultor independent per ajudar-vos en la selecció i contractacció del subministrament energètic basant la reducció dels costos.
  • Analitzem en profunditat les dades històriques: consum anormal, potencial d'estalvi, desviació respecte als estàndards de mercat, etc. I elaborem les recomanacions oportunas.
  • Indiquem els errors detectats en facturacions anteriors i us ajudem a elaborar-ne la justificació per reclamar.
  • Sol.licitem ofertes econòmiques a les principals comercialitzadores del mercat lliure que operen a catalunya, fem una anàlisi comparativa de pressupostos i us presentem una proposta d'elecció.
  • Un cop escollit el contracte, tramitem la vostra aplicació i en fem un seguiment durant els primers mesos per verificar que es compleixi correctament

 

 • Gestió energètica. Realitzem la gestió dels consums energètics de la vostra empresa i us facilitem indicadors i alertes energètiques per a un major control i seguiment de la situacio energètica dels vostre negoci
  • Monitorem el consum, seguim les principals ràtios energètiques de l'empresa o realitzem informes mensuals d'estat i seguiment per detectar qualsevol possibilitat d'optimització.
  • Proporcionem un assessorament permanent i donem suport en les compres i contractacions en matèria energètica
  • Identifiquem les penalitzacions per excés de consum d'energia o excés de la demanda de potència, proposem accions correctives i realitzem possibles reclamacions a les companyies subministradores.

 

 • Tramitació ajuts energètics.  Us informem de les convocatòries d 'ajuts que les administracions públiques disposen en materia d'estalvi, eficiència i energia renovable i que  adeqüen millor a les actuacions i  inversions executades per la vostra empresa. Preparem la documentació requerida i ens encarreguem de tramitar-la i fer-ne el seguiment.

 

 • Optimació energètica. us facilitem la identificació i la implamentació de mesures d'estalvi energètic en processos, productes i seveis a través de deferents opcions.    
  • Preauditoria energètica:  Us ajudem  a identificar mesures d'estalvi energètic, especialment en aquelles empreses que no disposen capacitat financera per executar una auditoria.
  • Auditoria Energètica:   Realitzen una radiografia sensera del comportament energètic de l'empresa a tots els nivells i establim un pla de mesures d'estalvi energètic.
  • Implantació del sistema de gestió energètica (ISO 50001:2011). Implantem un sistema de gestió energètica basat en la norma 50001 que garenteixi l'assoliment d'una major eficiència dels processos i la reducció sotinguda dels costos energètics. Orientada a les empreses que volen aconseguir una posició de lideratge en el seu sector.

 

A qui ens dirigim

A empreses que vulguin incrementar la seva competitivitat adoptan mesures que li permetin reduir els costos energètic

Beneficis per l'empresa

 • Reducció de costos energètics i augment de la competitivitat
 • Poder re assignar recursos econòmics cap àrees cabdals de l'empresa (innovació, comercialització etc)
 • Millora de la imatge mediambiental de l'empresa i el seu compromis amb la sostenibilitat

Avantatges que oferim

 • Criteri independent: no ens tro bem lligats amb cap comercialitzadora energètica de mercat lliure ni en cap fabricant ni tecnologia existent
 • Experiència acreditada en la tramitació d'ajuts davant els òrgans competents
 • Un únic proveïdor: Oferim un servei integral que va des de l'assessorament legal fins a la certificació, passant per la concentraci´´o d'ajuts i l'optimització de les despeses
 • Un equip altament qualificat.

 

Contacte

Àrea d'informació de la Cambra. Tèl. 973 31 43 27 mail   areig@cambratarrega.com