D'acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, posem a la vostra disposició el següents documents:
1- Model normalitzat  de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autonoms)
2- Model normalitzat de presentació de candidatura per Organitzacions Empresarials
3- Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació

També teniua la vostra disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el vostre dret a vot de manera electrònica.

Com a resum i a efectes informatius (*) el calendari electoral es el següent:

- Del 12/2/2019 al 25/02/2019 (ambdós inclosos): Presentació de Candidatures per sufragi
dels electors i per les organitzacions empresarials.

Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d'un candidat per cada lloc a cobrir es
celebraran votacions amb el següent calendari:

- De les 9.00 h. del 02/05/2019 al 07/05/2019 a les 9.00 h. Votacions electròniques.
- De les 10.00 fins a les 15.00 hores del dia 08/05/2019. Votacions presencials (amb mitjans
electrònics) a la seu de la Cambra, Plaça Major, 4 de Tàrrega
-Del 09/05/2019 al 16/05/2019 (ambdós inclosos) Presentació de candidatures
d'empreses de major aportació.
Per més informació podeu contactar amb nosaltres mitjançant l'adreça electrònica mjgrau@cambratarrega.org
o al telèfon 973 314 327

(*) en cas d'error prevaldrà el que resulti de la normativa