Acta de proclamació i declaració d'electes de les persones candidates al càrrec de membre del Ple per sufragi de les persones electores i de proclamació de les llistes de candidates a proposta de les organitzacions empresarials i declaració de llista electa
Acta